Přehled všech donátorů, sponzorů a finančních partnerů SRNM, doplněný o mediální partnery. Jedná se o archív, aktuální donátory vidíte nejvýše, rok podpory zjistíte v popisu. Konkrétní obsah jednotlivých projektů, výši jejich financování apod. pak naleznete ve výročních zprávách k jednotlivým letům, které vás zajímají.

2011, 2010

Roma Education Fund podporoval boj proti segregaci na vybraných základních školách v Brně

2002, 2001, 2000

Britský fond, díky jehož pomoci byly rozběhnuty aktivity ve městě Šternberk

2001, 2000

Ministerstvo financí v počátcích podporovalo vydávání novin Romano hangos

2002

Spoluúčast na rekonstrukci budovy Šternberk

2012, 2011

Probíhala spolupráce v lokalitě Hodonín, kde jsme poskytovaly služby asistence lokálnímu konzultantovi. V ostatních lokalitách je/byla Agentura partnerem na úrovni konzultací.