Statutární město Brno

brno

2020 - podpora sociální práce

2019 - podpora sociální práce, festival Django Fest, Fotbalový turnaj - výjezd Třebíč

2018 - podpora sociální práce, festival Django Fest, Fotbalový turnaj

2017 - podpora sociální práce, festival Django Fest

2016 - podpora sociální práce, festival Django Fest

2015 - podpora sociálních služeb terénní program, projekt Krok vstříc - prohloubení práce o fakultativní služby s matkami na ubytovnách, sport - Fotbalový turnaj, festival Django Fest

2014 - projekt Čeština pro dospělé, Prevence kriminality, festival Django Fest

od r. 2002 - festival Django Fest

oslavy Mezinárodního dne Romů - každoroční podpora, ale pomyslné žezlo vedoucího projektu si předáváme s dalšími organizacemi od r. 2005